OFERTA WSPÓŁPRACY DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować naszą firmę jako zespół doświadczonych specjalistów we wszystkich dziedzinach projektowania architektonicznego i budowlanego oraz towarzyszących im specjalności, posiadających staż pracy w kraju jak i za granicą.
Przedmiotem naszej działalności jest zespół zagadnień związanych z projektowaniem architektoniczno budowlanym i całością procesu inwestycyjnego.
Proponujemy swoje usługi w zakresie :

 • projektowania architektonicznego (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, biurowce zespoły sportowe i rekreacyjne, hotele, banki, obiekty handlu, budynki o specjalistycznym wyposażeniu technologicznym, obiekty przemysłowe, sale widowiskowe, budynki wielofunkcyjne i szereg innych).
 • projektowanie w kontekście zabytkowym ,
 • projektowanie wnętrz (łącznie z zagadnieniami akustycznymi),
 • konstrukcje i ekspertyzy budowlane,
 • projektowanie wszelkich sieci i instalacji dla wyposażenia obiektów budowlanych,
 • kosztorysowanie,
 • studia optymalizacji kosztowych inwestycji,
 • studia efektywności inwestycji (bussines plan),
 • planowanie przestrzenne,
 • architektura krajobrazu,
 • prowadzenie procesu inwestycyjnego (G.W.),
 • nadzór budowlany,
 • pozyskiwanie terenów pod projektowane inwestycje.
 

Nasze biuro projektów posiada duże doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej a mianowicie hal sportowych, basenów oraz zespołów handlowo - usługowych, mając w dorobku zrealizowane i będące w stadium realizacji hale sportowe w Kołobrzegu i Przemyślu oraz zespoły handlowo - usługowe dla takich Inwestorów jak: "AHOLD POLSKA REAL ESTATE", "NOMI", "CARREFOUR", "ECHO INVESTMENT" S.A. "ALMA MARKET" S.A., "TARGI KIELCE" S.A., URZĄD MIEJSKI W KATOWICACH, URZAD MIEJSKI W ELBLĄGU, URZĄD MIEJSKI W KOŁOBRZEGU, URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU, AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU, URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU oraz ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE,

 

Naszymi partnerami w realizacji inwestycji w kraju i zagranicą są m.in. firmy :

 • "MITEX" S.A.
 • "SKANSKA" S.A.
 • "ECHO INVESTMENT" S.A.
 • "MOSTOSTAL SIEDLCE" S.A.
 

Firma jest ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjnym "PZU" S.A.
Nasi projektanci są autorami i współautorami wielu projektów architektonicznych wielokrotnie nagradzanych w konkursach architektonicznych.